Jsem prvák

Základní informace (nejen) pro prváky

Rychlé odkazy

Studium

 1. Jakousi formou zákona (jehož neznalost neomlouvá) je pro studenty Studijní a zkušební řád Technické univerzity v Liberci. Každý by se proto měl včas seznámit alespoň s těmi částmi, které se bezprostředně týkají jeho studia, případně jej mít po ruce v případě potřeby.
 2. Stejně důležité jsou i vnitřní normy fakulty, směrnice příkazy děkana
 3. Většina důležitých informací je uvedena na webových stránkách https://www.fp.tul.cz/student/informace-ke-studiu  nicméně k dispozici vám jsou také:
 4. Pro úspěšný průběh studia je potřeba „získávat“ tzv. KREDITY, které jsou přiřazeny každému studijnímu předmětu (měly by vyjadřovat jeho časovou náročnost) a které získáte po úspěšném absolvování předmětu. Podle SZŘ pro pokračování ve studiu potřebujete průběžně získat minimálně
  • 10 kreditů do konce zkouškového období za 1. semestr
  • 40 kreditů za první rok studia (datum kontroly je stanoveno pro každý rok směrnicí prorektora)
  • 30 kreditů za každý další rok studia (podrobnosti viz SZŘ)
  • Důležité: Pokud si necháte uznat kredity z předchozího studia, tak ty se do výše uvedených počtů kreditů nezapočítávají!
 5. Minimální počet kreditů je také předepsaný pro úspěšné uzavření studia – pro bakalářské studium je to 180 kreditů (zde se započítávají i uznané kredity za předchozí studium!). Teprve potom následuje Státní závěrečná zkouška (SZZ) a ukončení studia. Rozhodně však není doporučeno odkládat získání kreditů na pozdější dobu, málokdy to dopadne dobře a navíc podle SZŘ je stanovena maximální doba studia – pro tříleté bakalářské studium je to 6 let! 
  • Důležité: Pokud studujete déle než 4 roky u bakalářského studia, nebo 3 roky u navazujícího magisterského, bude Vám vyměřen poplatek za studium [viz https://www.tul.cz/uchazeci/]
 6. Studijní plány každého studijního programu v platném znění jsou ve školním informačním systému IS/STAG (již znáte z přijímacího řízení) a také v brožurce „Informace o studiu”, kterou obdržíte při zápisu, případně ji najdete i na stránce https://www.kch.tul.cz/bio; důležitý je pro Vás rok zahájení studia, protože studijní plány se v čase mění a vaše studium se řídí podle vašeho zahájení studia.
 7. Univerzitní informační systém IS/STAG slouží studentovi k individuálnímu sestavování rozvrhu (což vás čeká až od 2. ročníku), přihlašování na zápočty a zkoušky, sledování výsledků studia a počtu získaných kreditů. Pomocí IS/STAG se také student hlásí k závěrečným zkouškám a odevzdává závěrečné práce.
 8. Zápis ke studiu slouží jako můstek, který z uchazeče o studium udělá studenta fakulty. Každý student má své osobní číslo (ve tvaru Pxxxxxxxx). Toto číslo je přiděleno po provedení zápisu ke studiu začátkem září a zjistíte jej, když vyplníte ve IS/STAG v záložce UCHAZEČ – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ univerzitní číslo, pod kterým jste podali přihlášku ke studiu - zobrazí se osobní číslo, které Vám bylo přiděleno na celou dobu studia.
 9. Osobní číslo studenta slouží jako přihlašovací jméno do IS/STAG v pozici studenta. Přidělené heslo je ve formátu X + celé rodné číslo bez lomítek a je důrazně doporučeno toto heslo při prvním přihlášení změnit.
 10. Rozvrh je studentům pro 1. ročník studia přiřazen fakultou; ovšem pokud váš studijní program obsahuje v prvním ročníku předmět SPA1, je třeba si včas rezervovat na KTV vybranou sportovní aktivitu: http://registrace.tul.cz/telocvik/index.php?page=telocviky.
 11. Pro další roky studia si studenti rozvrh sestavují sami, což je na jednu stranu výhodné pro plánování využití času při studiu, ale současně student nese zodpovědnost za správně sestavený rozvrh. Nabídka předmětů se liší podle studijních plánů jednotlivých studijních oborů. Vytváření rozvrhu probíhá pomocí IS/STAG v období předzápisu, který je stanoven vyhláškou (po přihlášení: https://www.tul.cz/2021/01/12/predzapis-predmetu-na-letni-semestr-do-is-stag/). POZOR! Všechny předměty, které si zapíšete, musíte během studia absolvovat!
 12. Veškeré platby mezi studentem a TUL probíhají pouze bezhotovostním převodem na osobní účty, je tedy nutné v IS/STAG udržovat aktuální osobní a kontaktní údaje.
 13. Pokud v rámci studia chcete vycestovat do zahraničí hledejte základní informace na https://erasmus.fp.tul.cz/, kontaktní osobou je Júlia Jandejsková (kontakt: julia.jandejskova@tul.cz, linka 2876).

Komunikace nejen se světem

 1. LIANE (Liberec Academic Network) je vysokorychlostní počítačová síť TUL, která pokrývá prakticky všechny prostory univerzity. Její součástí je i bezdrátové připojení EDUROAM, které je studentovi ZDARMA k dispozici nejen v prostorách školy, ale i na mnoha dalších místech v České republice, v Evropě, ale také prakticky na celém světě! Kód pro první přihlášení do sítě LIANE je součástí Rozhodnutí o přijetí. Přístup k síti je možný po provedení zápisu, případné problémy řeší studijní oddělení nebo správa sítě LIANE (odkaz liane.tul.cz). Správa sítě LIANE sídlí v budově A, 3. patro, místnost 04023. Zde řeší problémy se zapomenutými hesly a další zádrhele, které mohou uživatele potkat (viz http://liane.tul.cz/cz/O_síti_LIANE).
 2. K oficiální komunikaci s univerzitou/fakultou je nezbytné používat univerzitní e‑mail, který vás jednoznačně identifikuje jako studenta fakulty. Přístup k univerzitní e‑mailové schránce je možný z adresy https://webmail.tul.cz. Je samozřejmě možné využívat i vlastního e-mailového klienta nebo přesměrování pošty (nastavení na liane.tul.cz). Uživatelské jméno a heslo jsou totožné s přístupem do sítě LIANE, nikoliv však s přístupem do sítě EDUROAM! Informace o e-mailu a konfiguraci nejběžnějších e-mailových klientů jsou na webu http://liane.tul.cz/cz/Elektronická_pošta. Způsob obnovení zapomenutého hesla je popsán zde: http://liane.tul.cz/cz/Uživatel_v_síti. Přesměrování pošty lze nastavit na [https://liane.tul.cz/liane_new/index.php]. (Poznámka: Jako prváka vás to asi netrápí, ale emailový účet, a tedy i všechny služby na něj navázané, se ruší když skončíte svá studia na TUL, se zpožděním několika měsíců)
 3. K prokázání statutu studenta a čerpání některých služeb (jídlo v menze, přístup do některých učeben či do knihovny, MHD atd.) je nutné mít čipovou kartu - buď kartu ISIC (International Student Identity Card), nebo levnější univerzitní kartu. Karta ISIC (www.isic.cz) umožňuje čerpat studentské slevy na řadě míst po celém světě, ovšem kartu je nutné každoročně obnovovat pomocí přelepek, které je nutné si předem objednat každý rok do konce května na adrese: na https://www.tul.cz/studenti/identifikacni-prukazy/.
 4. Uchazeči s rozhodnutím o přijetí dostávají již formulář s informací o ISIC kartě, který odevzdávají při zápisu, hned po zápisu se jdou na kartové středisko vyfotit a za 2 - 3 dny si mohou ISIC vyzvednout. Další podrobno jsou také na intranetu [https://www.tul.cz/studenti/identifikacni-prukazy/]
 5. Nezbytnou součástí života na univerzitě je i samostudium; spousta informací se dá dohledat na internetu (ale pozor, ne všechny nabízené informace jsou pravdivé). Podstatným zdrojem informací jsou:
  • vyučující a jeho doporučení
  • stránky E-learningové podpory výuky (https://elearning.fp.tul.cz/) - Ke kurzům se dostanete po přihlášení účtem do LIANE (odkaz Přihlášení vpravo nahoře nebo po klepnutí na název kurzu, na stránce https://elearning.fp.tul.cz/login/index.php klepněte na Ověření TUL (LIANE), jméno zadejte ve tvaru: krestni.prijmeni a heslo do LIANE (pošty). 
  • Součástí univerzity je také univerzitní knihovna (UKN), která má hlavní sídlo na budově H (Voroněžská) poblíž Krajské vědecké knihovny v centru Liberce. Druhou pobočku má ve studentském klubu budovy E, kam si můžete knihy nechat doručit, vyzvednou a také vrátit. Také lze využít biblioboxy pro snadné vracení knih. Jeden naleznete na kolejích v budově C a druhý v již zmíněném studentském klubu. Když budete hledat učebnici nebo knihu, použijte katalog Portaro. Pokud to, co hledáte nenajdete v naší knihovně, můžete použít službu meziknihovní výpůjčky a nechat si ji zdarma poslat z jiné knihovny. Součástí služeb UKN je i přístup k databázím: pokud hledáte odborné zdroje do seminárek, projektů nebo absolventských prací, určitě se vám bude hodit přístup do databází. Momentálně máme přístup do 17 světových databází typu: ProQuest, IEEE Xplore Digital Library, Scopus, SpringerLink atd. V nich naleznete nespočet článků, publikací a absolventských prací. Další informace na https://knihovna.tul.cz/, nebo https://knihovna-opac.tul.cz/.

Péče o zdraví (lékaři, sport)

 1. V rámci univerzity působí dva praktičtí lékaři - MUDr. Dagmar Švorcová (ordinace v přízemí budovy F1 v hlavním areálu TUL) a MUDr. Petra Lajžnerová (v bloku F vysokoškolských kolejí) a také zubní lékař MUDr. Alexander Pimakhin (ordinace v přízemí budovy F1 v hlavním areálu TUL). Můžete je zvolit za svého nového obvodního a zubního lékaře, ale také zůstat registrovaní u svého stávajícího lékaře.
 2. Možnosti sportovního vyžití jsou uvedeny na https://www.tul.cz/studenti/sport-a-volny-cas/sport-na-univerzite

Stipendia

 1. Studenti vysoké školy mohou získat celou řadu stipendií (ubytovací, prospěchová, sportovní, za reprezentaci, sociální). O nároku na ně je možné se informovat na studijním oddělení nebo u fakultních poradců studentů (tutorů), kteří poradí, na koho se obrátit.
 2. O ubytovací, sociální i některá další stipendia je nutné žádat prostřednictvím IS/STAG. Bližší informace jsou na https://www.tul.cz/studenti/.
 3. K žádosti o sociální stipendium je třeba na studijní oddělení současně dodat také potvrzení z úřadu práce, že na toto stipendium máte nárok.

Další užitečné informace a služby

 1. Studenti též mají k dispozici tyto výhody:
  • bezplatnou licenci na programový balík Matlab [https://liane.tul.cz/cz/MATLAB]
  • G-suite viz [https://liane.tul.cz/cz/GSuite] - Jedná se celý kancelářský balík od Google. Určitě se bude hodit Google Disk, Google Doc a Sheet, obdoba Wordu a Excelu. Jejich výhodou je možnost on-line sdílení mezi kolegy a možnost paralelně spolupracovat na jednom dokumentu v reálném čase najednou. Mobilní verze Google disku obsahuje funkci skenování, v praxi si můžete rychle vyfotit poznámky do PDF a uložit na Google disk a ve vteřině sdílet se spolužákem.
  • Filesender najdete na [https://www.cesnet.cz/sluzby/filesender/] alternativa služby [www.uschovna.cz]. Naše univerzita je zapojena do spousty služeb od Cesnet. Filesender je služba, přes kterou můžete kolegovi poslat nadměrný soubor o velikosti až 500 GB, máte přehled o tom kolikrát se soubor stáhnul i jak dlouho je dostupný.
  • ownCloud - najdete na [https://www.cesnet.cz/sluzby/owncloud/] další služba od Cesnetu, cloudové úložiště o velikosti 100 GB. (alternativa OneDrive, DropBox atp.) Výhodou tohoto cloudu je v rychlosti přenosu dat, protože připojení je realizováno optickou sítí Cesnetu.
  • VPN (virtuální privátní sítě Virtual Private Network) slouží pro připojení do LIANE z běžného Internetu (například z domova) - některé služby totiž vyžadují IP adresu univerzitního rozsahu (147.230.0.0/16). VPN vytvoří šifrovaný tunel mezi vašim koncovým počítačem a směrovačem v LIANE, kterým budou protékat data. Informace naleznete na [https://liane.tul.cz/cz/VPN/]
  • Autodesk - dostupné nástroje firmy a možnosti jejich využití je popsáno na https://liane.tul.cz/cz/Autodesk.
  • Microsoft Office365: podobně jako u G-suite lze využít některé on-line „office” nástroje od Microsoftu. Pro vstup do tohoto prostoru lze použít [https://login.microsoftonline.com] a zadat školní emailovou adresu (jmeno.prijmeni@tul.cz) - poté budete přepnuti na Shibboleth, kde vyplníte uživatelské jméno (jmeno.prijmeni) a heslo do Liane. Pak již můžete používat jednotlivé nástroje, využívat možnosti sdílení, paralelní práce, diskového prostoru, týmových nástrojů (MS Teams) atd. Pokud jste již v Office365 osobně registrováni, lze jednotlivé účty přepínat. (Poznámka: tato služba neumožňuje (zatím) stažení nástrojů typu Word, Excel atp. na váš počítač, krom běžně dostupných programů typu OneDrive, OneNote, Skype atp.)
  • Pokud máte zájem (nebo potřebu) vyvíjet nějakou elektroniku, je možné využít služeb PCBlabu (výroba plošných spojů, http://www.fm.tul.cz/ustavy/ustav-informacnich-technologii-a-elektroniky/struktura/pcb-labhttp://pcblab.tul.cz/), případně se podívat do velmi dobře vybavené Bastlírny (suterén budovy A, vstup hlavním schodištěm, kontakt bastlirna@tul.cz
  • Tiskárny: V rámci univerzity se na chodbách nacházejí multifunkční tiskárny. Ty jsou spravovány firmou Kasro. Pokud je chcete využívat, je nutná registrace a tu provedete zasláním emailu na kasro@kasro.cz s uvedením jména, příjmení a identifikačního čísla z karty ISIC Uxxxxx. Až bude provedena registrace, je třeba nabít kredit na jednom z automatů na budovách F, H a na kolejním bloku D. Automaty berou bankovky i mince. Pak lze využívat služby kopírování, tisku, skenování na libovolné tiskárně v budovách univerzity. Černobílá stránka stojí 1 Kč a barevná 4 Kč.
  • Na TUL je možné nechat si něco vytisknout na 3D tiskárně, kontakt.
  • V budově E se nachází studentský klub, kde můžete trávit volný čas mezi bloky výuky,
  • V prvním patře budovy IC je možno využít služeb kavárny Campus-cafe.

Orientace / doprava

 1. Plán jednotlivých budov univerzity je k dispozici zde [https://www.tul.cz/kde-nas-najdete], pro přiblížení ke škole lze využít:
  • vlastní nohy (Mapa zde)
  • jízdní kolo [https://www.rekola.cz/]
  • Autobusové spojení (linky č. 29, 19, 15) - cílová stanice Husova, Technická univerzita
  • Tramvajové spojení (linky č.2, 3): Muzeum-Galerie Lázně
 2. Veřejná doprava:
  • Jízdní řády MHD Liberec a Jablonec n. N. včetně plánovače naleznete zde.
  • Základní jízdné v MHD činí s papírovou jízdenkou 20 Kč, s elektronickou peněženkou/kartou Opuscard 18 Kč, jízdenka platí 40 min, studentské jízdné 5 Kč resp. 4 Kč, měsíční síťová jízdenka pro studenty stojí 132 Kč. Při cestování mezi Libercem a Jabloncem, při cestách do Bedřichova, při nákupu jízdenky u řidiče či pomocí SMS platí jiné tarify! Detaily zde.
  • Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje IDOL je popsán zde. Informace o studentském jízdném v IDOLu naleznete zde.

Další tipy

 • Pro zpracování rešerše využijte bibliografický manažer Zotero, https://www.zotero.org/download/ Je třeba instalovat Zotero i Zotero connector pro stahování citací z prohlížeče. Současná verze Zotera obsahuje doplněk pro textové editory, není potřeba žádná další instalace. Video k instalaci a práci najdete na: http://www.kch.tul.cz/zotero.  Zkuste, vyplatí se Vám to.
 • Ze sítě TUL máte zdarma dostupnou databázi Web of Science, http://www.webofknowledge.com/?DestApp=WOS, Zotero Vám umožní přímé uložení plného textu článku na USB disk pouhým klepnutím.
 • Pokud byste chtěli pracovat z databázemi z domova, použijte virtuální privátní síť, VPN, https://liane.tul.cz/cz/VPN/

Sestaveno na základě materiálů FM TUL. Děkujeme.