Propagace

Chcete nanotričko, které se nedá nikde koupit? Studujte na TUL nanomateriály a  dostanete ho zdarma na přivítání s rautem na začátku studia.

Varování pro uživatele

Nejde o tričko velikosti XXS, ani o oblečení z nanovláken.

Design nanotrička byl vybrán v otevřené soutěži z 11 návrhů. Volební nanokomise přidělila nejvíc nanobodů nanonávrhu Petry Sýkorové, shodou okolností studence Fakulty architektury a umění TUL. 

Návrhy poslaly: Eva Bernardová (1), Petra Sýkorová (2), Jaroslava Frajová (8). 

Všem designerkám děkujeme za účast.