Studium

U nás můžete studovat tyto obory: 

Bc. Chemie se zaměřením na vzdělávání – studijní plán

B7507 – CH – Oborový modul, Počet kreditů: 70

Název předmětu

Kred.

Rozsah
Př+Cv

Zak.

Roč./Sem.

 Laboratorní technika

3

0+4

Klz

1/Z

 Obecná chemie

5

2+2

Zp,Zk

1/Z

 Matematika 1

6

2+2

Zp,Zk

1/Z

 Anorganická chemie

5

2+2

Zp,Zk

1/L

 Praktikum z anorganické chemie

4

0+4

Zp,Klz

1/L

 Životní prostředí pro přírodní vědy

3

2

Zp,Zk

1/L

 Fyzika pro přírodní vědy

3

1+1

Zp,Zk

1/L

 Analytická chemie

5

2+2

Zp,Zk

2/Z

 Organická chemie

7

3+2

Zp,Zk

2/Z

 Fyzikální chemie

7

3+2

Zp,Zk

2/L

 Praktikum z organické chemie

4

0+4

Klz

2/L

 Praktikum z analytické chemie

4

0+4

Zp,Klz

2/Z

 Biochemie

3

2+0

Zp,Zk

3/Z

 Toxikologie

3

2+0

Zp,Zk

3/Z

 Praktikum z biochemie

2

0+3

Zp

3/L

 Praktikum z fyzikální chemie

4

0+4

Klz

3/L

 Úvod do didaktiky chemie

2

1+1

Zp

3/L

Klz = klasifikovaný zápočet, Zk = zkouška, Zp = zápočet

Předměty společného základu: Čeština pro praxi, Zpracování elektronických dokumentů, Sportovní a pohybové aktivity 1, Cizí jazyk vyšší úrovně (angličtina, francouzština, němčina, španělština), Bakalářská práce.  

Povinný pedagogický blok: Pedagogické praktikum, Obecná pedagogika, Psychologie obecná, Psychologie vývojová, Sociální psychologie a psychologie osobnosti, Vybrané praktické problémy výchovy, Didaktika obecná, Dějiny pedagogiky, Úvod do pedagogické praxe.

Povinně volitelné předměty (2 ze seznamu): Asistenční praxe, Filosofie a etika, Sociální komunikace, Kvalita života, Reflexe dějin v současnosti, Seminář osobnostního rozvoje, Rétorika, Interkulturalita a kulturní diverzita, Mezinárodní dimenze románských kultur, Sportovní a pohybové aktivity 2, Životní prostředí a globální problémy, Filosofie výchovy.

 

Mgr. Chemie pro 2. stupeň ZŠ

N7503 – CH – Oborový modul, počet kreditů: 23

Název předmětu

Kred.

Rozsah
Př+Cv

Zak.

Roč./Sem.

 Chemie životního prostředí52+2Zk1/Z
 Didaktika chemie51+2Zk1/Z
 Chemická informatika20+2Zp1/L
 Technika a didaktika školních pokusů20+2Zp1/L 
 Instrumentální analýza41+2Zk2/Z
 Počítače ve výuce chemie20+2Zp2/Z
 Chemické technologie32+0Zk2/L
 N7503 – CH – Povinně volitelné předmětyPočet kreditů: 8
 Chemie a technologie vody31+1ZkZ
 Experimentální metody42+2ZkZ
 Chemie výživy32+0ZkL
 Úvod do mineralogie31+1ZkL
 Motivační pokusy30+2ZpL
 Obecná biologie32+0ZkL

Klz = klasifikovaný zápočet, Zk = zkouška, Zp = zápočet

Předměty společného základu: Cizí jazyk vyšší úrovně (angličtina, francouzština, němčina, španělština), Diplomová práce.  

Povinný pedagogický blok: Praxe průběžná pro ZŠ 1/2, Didaktika obecná 2, Pedagogická psychologie pro ZŠ 1, Školní pedagogika 1/2, Zdravý způsob života a první pomoc, Pedagogická psychologie, Školní pedagogika 2, Kurz pobytu v přírodě 1, Souvislá praxe pro ZŠ/SŠ, Metodologie ped.-psych. výzkumu, Školský management a právo, Speciální pedagogika.

+ Povinně volitelné pedagogické předměty (celkem 4).

Informace pro: