Studium

Studentů nemáme mnoho a proto se o ně dokážeme dobře postarat. Poradit vám může studijní poradce – tutor, ten je jak z řad učitelů, tak studentů. Čekají vás předměty uvedené ve studijních plánech níže, kromě základních předmětů je to také 6 laboratoří, které vám ukáží skutečnou krásu chemie. Ke všem předmětům existují studijní materiály na: elearning.tul.cz, k dispozici máte průvodce studiem. Práci v oboru snadno najdete. 

U nás můžete studovat tyto obory: 

Bc. Chemie se zaměřením na vzdělávání

B0114A300112CH Oborový modul, Počet kreditů: 70

Název předmětu

Kred.

Rozsah
Př+Cv

Zak.

Roč./Sem.

 Laboratorní technika

3

0+4

klz

1/Z

 Obecná chemie

5

2+2

zp,zk

1/Z

 Matematika 1

6

2+2

zp,zk

1/Z

 Anorganická chemie

5

2+2

zp,zk

1/L

 Praktikum z anorganické chemie

4

0+4

zp,klz

1/L

 Životní prostředí pro přírodní vědy

3

2

zap,zk

1/L

 Fyzika pro přírodní vědy

3

1+1

zp,zk

1/L

 Analytická chemie

5

2+2

zp,zk

2/Z

 Organická chemie

7

3+2

zp,zk

2/Z

 Fyzikální chemie

7

3+2

zp,zk

2/L

 Praktikum z organické chemie

4

0+4

klz

2/L

 Praktikum z analytické chemie

4

0+4

zp,klz

2/Z

 Biochemie

3

2+0

zp,zk

3/Z

 Toxikologie

3

2+0

zp,zk

3/Z

 Praktikum z biochemie

2

0+3

zp

3/L

 Praktikum z fyzikální chemie

4

0+4

klz

3/L

 Úvod do didaktiky chemie

2

1+1

zp

3/L

klz = klasifikovaný zápočet, zk = zkouška, zp = zápočet

Předměty společného základu: Čeština pro praxi, zpracování elektronických dokumentů, Sportovní a pohybové aktivity 1, Cizí jazyk vyšší úrovně (angličtina, francouzština, němčina, španělština), Bakalářská práce.  

Povinný pedagogický blok: Pedagogické praktikum, Obecná pedagogika, Psychologie obecná, Psychologie vývojová, Sociální psychologie a psychologie osobnosti, Vybrané praktické problémy výchovy, Didaktika obecná, Dějiny pedagogiky, Úvod do pedagogické praxe.

Povinně volitelné předměty (2 ze seznamu): Asistenční praxe, Filosofie a etika, Sociální komunikace, Kvalita života, Reflexe dějin v současnosti, Seminář osobnostního rozvoje, Rétorika, Interkulturalita a kulturní diverzita, Mezinárodní dimenze románských kultur, Sportovní a pohybové aktivity 2, Životní prostředí a globální problémy, Filosofie výchovy.

 

Mgr. Chemie pro 2. stupeň ZŠ

N0114A300076CH  – Oborový modul, počet kreditů: 23

Název předmětu

Kred.

Rozsah
Př+Cv

Zak.

Roč./Sem.

 Chemie životního prostředí52+2zk1/Z
 Didaktika chemie51+2zk1/Z
 Chemická informatika20+2zp1/L
 Technika a didaktika školních pokusů20+2zp1/L 
 Instrumentální analýza41+2zk2/Z
 Počítače ve výuce chemie20+2zp2/Z
 Chemické technologie32+0zk2/L
 N7503 – CH – Povinně volitelné předmětyPočet kreditů: 8
 Chemie a technologie vody31+1zkZ
 Experimentální metody42+2zkZ
 Chemie výživy32+0zkL
 Úvod do mineralogie31+1zkL
 Motivační pokusy30+2zpL
 Obecná biologie32+0zkL

klz = klasifikovaný zápočet, zk = zkouška, zp = zápočet

Předměty společného základu: Cizí jazyk vyšší úrovně (angličtina, francouzština, němčina, španělština), Diplomová práce.  

Povinný pedagogický blok: Praxe průběžná pro ZŠ 1/2, Didaktika obecná 2, Pedagogická psychologie pro ZŠ 1, Školní pedagogika 1/2, Zdravý způsob života a první pomoc, Pedagogická psychologie, Školní pedagogika 2, Kurz pobytu v přírodě 1, Souvislá praxe pro ZŠ/SŠ, Metodologie ped.-psych. výzkumu, Školský management a právo, Speciální pedagogika.

+ Povinně volitelné pedagogické předměty (celkem 4).

Informace pro: