Výzkum

Zoologie, botanika, mikrobiologie

Oddělení biologie

Náš nejmladší tým se zabývá výukou biologie a přírodopisu a výzkumem v oblasti hydrobiologie. Proč studovat biologii v Liberci  

Analytické metody

Zabýváme se vývojem analytických metod pro potřeby průmyslu. Jedná se zejména o infračervenou a Ramanovu mikroskopiii, spektrometrii ve viditelné a ultrafialové oblasti a termogravimetrii.

Didaktika chemie

Zabýváme se praktickými chemickými experimenty, tvorbou didaktických her a vizualizací vlastností chemických sloučenin.

Chemická termodynamika

Termodynamický výzkum představuje především vývoj korelačních a predikčních modelů termodynamických veličin ve vodných roztocích v širokém rozmezí teplot a tlaků.

Bioinženýrství

Zabýváme se výzkumem a vývojem nanovlákenných materiálů: zvlákňováním polymerů a tavenin, vyvíjíme scafoldy pro tkáňové inženýrství, připravujeme nanovlákna s obsahem nanočástic pro průmy

Nanochemie

Tým se zabývá syntézou organických sloučenin se speciálními vlastnostmi a jejich funkcionalizacemi.

Biomedicínské aplikace

Bojujeme s infekcí pomocí nanomateriálů

Na katedře existují tyto výzkumné skupiny:

 

Pracujeme se zajímavými přístroji, na kterých měří i naši studenti

Ellipsometer TF-C-UVIS-SR

Štítky: tloušťka|thin layers|index lomu|elipsometr

FT-NIR spectrometer Spectrum-One NTS Perkin-Elmer

Štítky: vícerozměrná analýza|reflectance|powders|NIR|liquids|IR|FT

Isoperibolic calorimeter ISC 4300

Štítky: teplo|rozpouštění|kinetics|calorimeter|enthalpy|adsorption

RTG fluorescent spectrometer ElvaX II

Štítky: slitiny|RTG|elements|plasty|metals|fluorescence

Sorption analyser Autosorb iQ-KR/MP

Štítky: povrch|póry|area|nano|krypton|nitrogen|adsorption

UV-VIS spectrometer Cintra 202

Štítky: VIS|UV|textile|color

Spolupracujeme s množstvím institucí