Přednáška: Pavouci a jejich hedvábí

Export do Google kalendáře
Add to My Calendar

Pavoučí vlákno je biopolymer. Jak ho pavouk vytváří a další zajímavosti o pavoucích, se dozvíte na veřejné přednášce, pořádané Oddělením biologie KCH FP TUL.

11. 12. 2019, 16.00 h. TUL, G312

Učebna G312, budova G TUL, 3. podlaží, Univerzitní nám. 1410/1, Liberec.

Mezi živočichy není žádná jiná skupina, u níž by produkce hedvábí a jeho role byla tak impozantním jevem, jako je tomu u pavouků. Jedinečnost jejich snovacího aparátu, tvořeného snovacími bradavkami a s nimi spojenými žlázami, spočívá již v samotném faktu, že byl v průběhu evoluce „vložen” do relativně rozsáhlého zadečku. Vlákna pavoučího hedvábí vznikají v tekuté podobě činností sekrečních epitelů uvnitř snovacích žláz. Výzkumem hedvábí se zabývá mnoho vědeckých center a jedním z nich je také Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem. Účastníci přednášky budou seznámeni s dosavadními výsledky výzkumu tohoto unikátního biopolymeru, ve kterém hrají velmi důležitou roli etologické studie. Přednáší Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. z UJEP.


Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc., (*1944) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je členem České arachnologické společnosti. Na katedře biologie Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zabývá zoologií bezobratlých.
 

Date of event: 
11.12.2019 | 16:00
Information for: