Ferroelektrické materiály

Piezoelektrické tenké vrstvy o tloušťce několika set nanometrů mohou být použity pro konstrukci různých miniaturních senzorů, jako jsou snímače tlaku, pohybu, akcelerometry (např. čidlo nárazu u airbagu v autě), biosenzory apod. Také po přivedení napětí mohou efektivně měnit tvar, působit silou, posouvat miniaturní prvky, jako například při ostření objektivu. Na rozdíl od klasických objemových materiálů mohou reagovat s daleko menším přivedeným napětím.

Kategorie: Týmy

Naše výzkumné skupiny

Všechny články k termínu