Nanotechnologie na TUL

Zkoumáme a připravujeme  nanomateriály pro lepší svět

Analytické metody


Zabýváme se vývojem analytických metod pro potřeby průmyslu. Jedná se zejména o infračervenou a Ramanovu mikroskopiii, spektrometrii ve viditelné a ultrafialové oblasti a termogravimetrii.

Bioinženýrství


Zabýváme se výzkumem a vývojem nanovlákenných materiálů: zvlákňováním polymerů a tavenin, vyvíjíme scafoldy pro tkáňové inženýrství, připravujeme nanovlákna s obsahem nanočástic pro průmyslové aplikace.

Biomedicínské aplikace


Bojujeme s infekcí pomocí nanomateriálů

Chemická termodynamika


Termodynamický výzkum představuje především vývoj korelačních a predikčních modelů termodynamických veličin ve vodných roztocích v širokém rozmezí teplot a tlaků.

Didaktika chemie


Zabýváme se praktickými chemickými experimenty, tvorbou didaktických her a vizualizací vlastností chemických sloučenin.

Nanochemie


Tým se zabývá syntézou organických sloučenin se speciálními vlastnostmi a jejich funkcionalizacemi.

Oddělení biologie


Náš nejmladší tým se zabývá výukou biologie a přírodopisu a výzkumem v oblasti hydrobiologie. Proč studovat biologii v Liberci  
Zoologie, botanika, mikrobiologie

Výzkum v oblasti nanomateriálů se soustředí na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL

Náš nanosvět, dokument o nanomateriálech (Česká televize)

 

Oceněné studentské práce

Top 15 nejcitovanějších článků za posledních 15 let

 1. ADOLPH, C., M.G. ALEKSEEV, V.Yu. ALEXAKHIN, et al. 2012. II – Experimental Investigation of Transverse Spin Asymmetries in μ-p SIDIS Processes: Sivers Asymmetries. Physics Letters B 717 (4–5): 383–89. https://doi.org/10.1016/j.physletb.2012.09.056.
 2. ALEKSEEV, M.G., V.Yu. ALEXAKHIN, Yu. ALEXANDROV, et al. 2010. The Spin-Dependent Structure Function of the Proton G1p and a Test of the Bjorken Sum Rule. Physics Letters B 690 (5): 466–72. https://doi.org/10.1016/j.physletb.2010.05.069.
 3. ALEKSEEV, M.G., V.Yu. ALEXAKHIN, Yu. ALEXANDROV, et al. 2010. Quark Helicity Distributions from Longitudinal Spin Asymmetries in Muon–Proton and Muon–Deuteron Scattering. Physics Letters B 693 (3): 227–35. https://doi.org/10.1016/j.physletb.2010.08.034.
 4. ČERNÍK, Miroslav, a Vinod Vellora Thekkae PADIL. 2013. Green Synthesis of Copper Oxide Nanoparticles Using Gum Karaya as a Biotemplate and Their Antibacterial Application. International Journal of Nanomedicine, únor, 889. https://doi.org/10.2147/IJN.S40599.
 5. EL-TEMSAH, Yehia S., Alena SEVCU, Katerina BOBCIKOVA, et al. 2016. DDT Degradation Efficiency and Ecotoxicological Effects of Two Types of Nano-Sized Zero-Valent Iron (NZVI) in Water and Soil. Chemosphere 144 (únor): 2221–28. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.10.122.
 6. FILIP, Jan, František KARLICKÝ, Zdeněk Marušák, et al. 2014. Anaerobic Reaction of Nanoscale Zerovalent Iron with Water: Mechanism and Kinetics. The Journal of Physical Chemistry C 118 (25): 13817–25. https://doi.org/10.1021/jp501846f.
 7. KLIMKOVA, Stepanka, Miroslav CERNIK, Lenka LACINOVA, et al. 2011. Zero-Valent Iron Nanoparticles in Treatment of Acid Mine Water from in Situ Uranium Leaching. Chemosphere 82 (8): 1178–84. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.11.075.
 8. KOSTAKOVA, Eva, Laszlo MESZAROS, a Jan GREGR. 2009. Composite Nanofibers Produced by Modified Needleless Electrospinning. Materials Letters 63 (28): 2419–22. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2009.08.014.
 9. MICKOVA, Andrea, Matej BUZGO, Oldrich BENADA, et al. 2012. Core/Shell Nanofibers with Embedded Liposomes as a Drug Delivery System. Biomacromolecules 13 (4): 952–62. https://doi.org/10.1021/bm2018118.
 10. MUELLER, Nicole C., Jürgen BRAUN, Johannes BRUNS, et al. 2012. Application of Nanoscale Zero Valent Iron (NZVI) for Groundwater Remediation in Europe. Environmental Science and Pollution Research 19 (2): 550–58. https://doi.org/10.1007/s11356-011-0576-3.
 11. REZANKA, Pavel, Klara NAVRATILOVA, Michal REZANKA, et al. 2014. Application of Cyclodextrins in Chiral Capillary Electrophoresis. Electrophoresis 35 (19): 2701–21. https://doi.org/10.1002/elps.201400145.
 12. SERA, Božena, Petr Spatenka, Michal Sery, Naděžda Vrchotova, a Iveta Hruskova. 2010. „Influence of Plasma Treatment on Wheat and Oat Germination and Early Growth". IEEE Transactions on Plasma Science 38 (10): 2963–68. https://doi.org/10.1109/TPS.2010.2060728.
 13. SEVCU, Alena, Yehia S. EL-TEMSAH, Erik J. JONER, a Miroslav CERNIK. 2011. Oxidative Stress Induced in Microorganisms by Zero-Valent Iron Nanoparticles. Microbes and Environments 26 (4): 271–81. https://doi.org/10.1264/jsme2.ME11126.
 14. WACLAWEK, Stanislaw, Holger V. LUTZE, Klaudiusz GRUBEL, et al. 2017. Chemistry of Persulfates in Water and Wastewater Treatment: A Review. Chemical Engineering Journal 330 (prosinec): 44–62. https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.07.132.
 15. YENER, F., a O. JIRSAK. 2012. Comparison between the Needle and Roller Electrospinning of Polyvinylbutyral. Journal of Nanomaterials 2012: 839317. https://doi.org/10.1155/2012/839317.
CZ