Oznámení

Didaktický workshop pro učitele

Čtvrtek, 30. Květen 2024 - 14:30

Spolupořádáme seminář pro provázející učitele a didaktický workshop

Technická univerzita v Liberci Univerzitní nám. 1410/1 budova G, učebna G306 (3. patro) čtvrtek 30. 5. 2024 od 14:30 hodin. PDF icon Anotace všech příspěvků a program.

Měříme a vážíme si (v) přírodních věd (-ách)

Pavlína Hejsková, katedra fyziky Martin Slavík, katedra chemie

Komu je téma určeno: všem učitelům, učitelům přírodovědných předmětů

Forma: workshop/seminář

Délka vystoupení: 60 minut

Anotace: Představíme si jednoduché metody k ověření různých fyzikálních konstant, které normálně pouze čteme v tabulkách. Zvážíme zeměkouli a určíme hodnotu čísla π pomocí vah. Z mobilního telefonu uděláme univerzální měřicí přístroj, kterým zjistíme např. rychlost zvuku. Prohlédneme si moly.
 

Zveřejněno: 28. 05. 2024 | 17:12
Informace pro: absolvent, veřejnostRozpis SZZ červen 2024

Úterý, 11. Červen 2024 - 7:30

Státní závěrečné zkoušky

 

Ve smyslu § 53 odst. 2 a 3 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. byli děkanem FP jmenováni členové komise pro státní závěrečné zkoušky na katedře chemie ve studijním oboru

 

Učitelství pro 2. stupeň základních škol, specializace chemie (NMgr.)

a

Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

 

předseda:        prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

členové:          doc. Ing. Petr Exnar, CSc.

                         PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D.

                         doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

                         Mgr. Martin Slavík, Ph.D.                     

 

Zkouška se bude konat 11. 6. 2023 od 7.30 v místnosti C105 v 1. NP budovy C.

 

                                                                                    prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
                                                                                                 vedoucí KCH

 

V Liberci 16. 5.2024


Rozpis státních závěrečných zkoušek (SZZ)

úterý 11. 6. 2023

Obor | Příjmení, jméno

Tah otázky

Čas SZZ

Závěrečná práce

Chemie se zaměřením na vzdělávání – B0114A300112

Melichnová Pavlína

7.30 hod.

8.00 hod.

s DP/BP

Marhold Ondřej

8.30 hod.

9.00 hod.

s DP/BP

Viták Jaroslav

9.30 hod.

10.00 hod.

 

Česká Veronika

10.30 hod.

11.00 hod.

 

Truhlář Petr

11.30 hod.

12.00 hod.

 

Učitelství pro 2. stupeň základních škol – N0114A300076

Louda Martin

13.30 hod.

14.00 hod.

s DP/BP

Hořínková Viola

14.30 hod.

15.00 hod.

 

Na prezentaci své práce máte cca 15 minut, po přečtení posudků, Vašich odpovědí vedoucímu práce, oponentovi práce a otázek kolegů, následuje vlastní SZZ (odpovědi na otázky, které si vylosujete).

Na přípravu odpovědí máte 30 minut u bakalářského a 30 minut u navazujícího magisterského studijního programu, kde budete mít k dispozici také současně používané školní učebnice.

Okruhy otázek najdete na: https://www.fp.tul.cz/student/szz

Pokud budete cokoliv potřebovat, napište mi.

 

S pozdravem
Martin Slavík

 

Zveřejněno: 16. 05. 2024 | 09:26
Informace pro: studentRozpis SZZ leden 2024

Pondělí, 29. Leden 2024 - 10:00

Státní závěrečné zkoušky

Ve smyslu § 53 odst. 2 a 3 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. byli děkanem FP jmenováni členové komise pro státní závěrečné zkoušky na katedře chemie ve studijním oboru

Učitelství pro 2. stupeň základních škol, specializace chemie (NMgr.)

a

Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

 

předseda: prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

členové: doc. Ing. Petr Exnar, CSc.

PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D.

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Mgr. Martin Slavík, Ph.D.

 

Zkouška se bude konat 29. 1. 2024 od 10.00 v místnosti C105 v 1. NP budovy C.

 

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

vedoucí KCH

 

V Liberci 1. 12. 2023


Rozpis státních závěrečných zkoušek (SZZ)

pondělí 29. 1. 2024

Tah otázek

Čas SZZ

Obor | Příjmení, jméno

 

Závěrečná práce

Učitelství pro 2. stupeň základních škol – N0114A300076

10:00

10:45–11:15

Bc. Daniel Tarczal

 

s DP

Na prezentaci své práce máte cca 15 minut, po přečtení posudků, Vašich odpovědí vedoucímu práce, oponentovi práce a otázek kolegů, následuje vlastní SZZ (odpovědi na otázky, které si vylosujete).

Na přípravu odpovědí máte 30 minut u bakalářského a 45 minut u navazujícího magisterského studijního programu, kde budete mít k dispozici také současně používané školní učebnice.

Okruhy otázek najdete na: https://www.fp.tul.cz/student/szz

Pokud budete cokoliv potřebovat, napište mi.

S pozdravem
Martin Slavík

Zveřejněno: 19. 12. 2023 | 19:41
Informace pro: studentMedaile Za zásluhy I. stupně pro prof. Davida Lukáše z KCH FP TUL

Profesor David Lukáš z katedry chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL obdržel při příležitosti státního svátku 28. října 2023 od prezidenta republiky Petra Pavla medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti vědy. Srdečně gratulujeme.

Zveřejněno: 29. 10. 2023 | 08:18
Informace pro: absolvent, média, průmyslový partner, student, veřejnostRozpis SZZ červen 2023

Úterý, 13. Červen 2023 - 8:30

Státní závěrečné zkoušky

Ve smyslu § 53 odst. 2 a 3 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. byli děkanem FP jmenováni členové komise pro státní závěrečné zkoušky na katedře chemie ve studijním oboru

Učitelství pro 2. stupeň základních škol, specializace chemie (NMgr.)

a

Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

 

předseda: prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

členové: doc. Ing. Petr Exnar, CSc.

PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D.

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Mgr. Martin Slavík, Ph.D.

 

Zkouška se bude konat 13. 6. 2023 od 8.30 v místnosti C105 v 1. NP budovy C.

 

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

vedoucí KCH

 

V Liberci 22. 5. 2023


Rozpis státních závěrečných zkoušek (SZZ)

úterý 13. 6. 2023

Tah otázek

Čas SZZ

Obor | Příjmení, jméno

 

Závěrečná práce

Chemie se zaměřením na vzdělávání – B0114A300112

8:30

9:00–10:00

Kubrová Aneta

 

s DP/BP

9:30

10:00–10:30

Rynešová Barbora

 

bez DP/BP

10:00

10:30–11:00

Němečková Radka

 

bez DP/BP

Učitelství pro 2. stupeň základních škol – N0114A300076

10:15

11:00–11:30

Kolárová Johana

 

bez DP/BP

Na prezentaci své práce máte cca 15 minut, po přečtení posudků, Vašich odpovědí vedoucímu práce, oponentovi práce a otázek kolegů, následuje vlastní SZZ (odpovědi na otázky, které si vylosujete).

Na přípravu odpovědí máte 30 minut u bakalářského a 45 minut u navazujícího magisterského studijního programu, kde budete mít k dispozici také současně používané školní učebnice.

Okruhy otázek najdete na: https://www.fp.tul.cz/student/szz

Pokud budete cokoliv potřebovat, napište mi.

 

S pozdravem
Martin Slavík

 

Zveřejněno: 19. 12. 2023 | 19:41
Informace pro: studentPříručka pro prváky FP

Zveřejněno: 26. 12. 2023 | 10:28
Informace pro: studentNabízíme projekty pro studenty SŠ

Nabízíme projektovou výuku pro studenty středních škol Libereckého kraje v projektu NAKAP II. 

Desítky studentů gymnázií si už vyzkoušeli práci v laboratořích našeho oddělení bioinženýrství, v únoru u nás byli mj. studenti Gymnázia Tanvald.

Projektový den Katedry chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL představil středoškolákům program Bioinženýrství. Foto: Adam Pluhař, TULProjektový den Katedry chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL představil středoškolákům program Bioinženýrství. Foto: Adam Pluhař, TUL

Zveřejněno: 18. 02. 2022 | 16:03
Informace pro: média, veřejnostVýsledky 2a3PT OBC 2021

Pondělí, 17. Leden 2022 - 13:49

Výsledky 2. a 3. průběžného testu z Obecné chemie, který se konal 14.1.2022.

Zveřejněno: 17. 01. 2022 | 13:51
Informace pro: studentSpolupráce na skleněné plastice Petera Bremerse

Vytvořili jsme ochrannou a hydrofobní úpravu umělecké skleněné plastiky významného návrháře Petera Bremerse.

Povrchová úprava umělecké skleněné plastiky byla provedena dvoufázově stříkáním speciálních hybridních anorganicko-organických solů připravených metodou sol-gel, vyvinutých na KCH FP TUL, na primární povrch plastiky (základní ochranná nanovrstva a následně hydrofobní nanovrstva omezující působení srážkové vody na skleněný povrch) a dopolymerovaných tepelným zpracováním při 150 °C.

Celková tloušťka nanovrstev se pohybuje kolem 200 nm a na povrchu skleněné plastiky jsou nanovrstvy prakticky nepozorovatelné. Účelem úpravy je výrazně zvýšit dlouhodobou odolnost povrchu umělecké skleněné plastiky proti korozi působením atmosférických dějů, zvláště deště, při její umístění v exteriéru (zahradní plastika).

Tavená skleněná plastika Transformation, 2014. Autor plastiky: Peter Bremers. Umístění: USA.

Výrobce plastiky: Lhotský s.r.o., Umělecká výroba skla, Pelechov 56, Železný Brod.

Povrchová úprava plastiky: doc. Ing. Petr Exnar, CSc., Katedra chemie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec #nano #umění #Bremers #sklo #plastika #ochrana

Zveřejněno: 19. 03. 2022 | 16:25
Informace pro: média, průmyslový partner, veřejnostVýsledky 1PT OBC 2021

Pondělí, 8. Listopad 2021 - 12:10

Výsledky 1. průběžného testu z Obecné chemie, který se konal 3.11.2021.

Zveřejněno: 08. 11. 2021 | 12:12
Informace pro: studentStránky

Add to My Calendar