Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Právní forma: 
Praxe při studiu: 
Adresa: 
Na Slovance 1999/2
182 00 Praha 8-Libeň
Česká republika