Spolupráce

testování nanovrstvyRádi řešíme praktické problémy, spolupracujeme s průmyslem, popularizujme chemii. Určujeme složení materiálů a testujeme jejich mikrobiologické vlastnosti. Nabídka testů.

Jsme autory 3 komerčně používaných patentů

  • ŠLAMBOROVÁ, I., ZAJÍCOVÁ, V., EXNAR, P., STUDNIČKOVÁ, J.:  Nanofiber structure with immobilized organic agens and the method of its preparation. CZ 303 911. 14.8.2012, 9.5.2013; WO 2014026656, 20.2.2014; EP2884968A1, 24.6.2015.
  • ŠLAMBOROVÁ I., ZAJÍCOVÁ V., EXNAR P., Stibor I. Antibacterial layer active against pathogenic bacteria, particularly against the MRSA bacterial strain, and the method of its production. CZ 303861, 23.5.2012, 18.4.2013. WO 2013174356, 28.11.2013.
  • ŠLAMBOROVÁ I., ZAJÍCOVÁ V., EXNAR P., Stibor I. Antibacterial hybrid layer active against pathogenic bacteria, particularly against the MRSA bacterial strain, and the method of its production. CZ 305045, 28.8.2013, 25.2.2015; EP 2843019A1, 12.8.2014.

Spolupracujeme s následujícími firmami a vědeckými institucemi.
Instituce Město
Zentiva Group Praha-Dolní Měcholupy
ZOO Liberec Liberec 1