Analytické metody

Zabýváme se vývojem analytických metod pro potřeby průmyslu. Jedná se zejména o infračervenou a Ramanovu mikroskopiii, spektrometrii ve viditelné a ultrafialové oblasti a termogravimetrii.

Elipsometr TF-C-UVIS-SR

Štítky: tloušťka|tenké vrstvy|index lomu|elipsometr

FTIR spektrometr Nicolet IZ10

Štítky: textil|plasty|paliva|mikroskop|maziva|mapping|IR

Isoperibolický kalorimetr ISC 4300

Štítky: teplo|rozpouštění|kinetika|kalorimetr|entalpy|adsorpce

RTG fluorescenční spektrometr ElvaX II

Štítky: slitiny|RTG|prvky|plasty|kovy|fluorescence

Sorpční analyzátor Autosorb iQ-KR/MP

Štítky: povrch|póry|plocha|nano|krypton|dusík|adsorpce

UV-VIS spektrometr Cintra 202

Štítky: VIS|UV|textil|barevnost

Spolupracující organizace

Spolupracujeme s následujícími firmami a vědeckými institucemi.
Instituce Město
Dynaflex Cz Stráž pod Ralskem
ŠKODA AUTO Mladá Boleslav