Chemická termodynamika

Osobnost týmu

Termodynamický výzkum představuje především vývoj korelačních a predikčních modelů termodynamických veličin ve vodných roztocích v širokém rozmezí teplot a tlaků.  Ty pak slouží k výpočtům chemických a fázových rovnováh v procesním inženýrství, v hydrotermálních roztocích, v přehřáté vodní páře používané k pohonu elektrárenských turbín, při modelování sanačních zásahů v kontaminovaných podzemních nebo povrchových odpadních vodách a v řadě dalších aplikací. KCH v této oblasti udržuje dlouhodobou spolupráci s univerzitami v ČR (VŠCHT Praha) a zejména v zahraničí (University of Delaware – USA, Universite Blaise Pascal, Clermont Ferrand - Francie, University of Guelph – Kanada).  Především doktorandi využívají možnosti studia v zahraničí při zpracování experimentální části svých disertačních prací. Aktivity pracovníků KCH v této oblasti jsou podporovány Grantovou agenturou ČR, MŠMT v rámci programů podpory výzkumu i ze strany mezinárodních organizací (International Association for the Properties of Water and Steam, American Chemical Council, International Union for Pure and Applied Chemistry).

Spolupracující organizace

Spolupracujeme s následujícími firmami a vědeckými institucemi.