Nanochemie

Osobnost týmu

Tým se zabývá syntézou organických sloučenin se speciálními vlastnostmi a jejich funkcionalizacemi.

Laboratoř funkcionalizace nanomateriálů se nachází na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě v Liberci v České republice a je vedena RNDr. Michalem Řezankou, Ph.D.

Náš výzkum je zaměřen na syntézu organických molekul (zejména derivátů cyklodextrinu), přípravu nanočástic zlata, magnetitu nebo oxidu křemičitého a úpravu těchto nanočástic nebo jiných nanomateriálů (nanovláken).