Týmy

Výzkumné týmy jsou tvořeny pracovníky fakult TUL a dalších prestižních pracovišť. Jaké týmy na vás čekají?

Analytické metody


Zabýváme se vývojem analytických metod pro potřeby průmyslu. Jedná se zejména o infračervenou a Ramanovu mikroskopiii, spektrometrii ve viditelné a ultrafialové oblasti a termogravimetrii.

Bioinženýrství


Zabýváme se výzkumem a vývojem nanovlákenných materiálů: zvlákňováním polymerů a tavenin, vyvíjíme scafoldy pro tkáňové inženýrství, připravujeme nanovlákna s obsahem nanočástic pro průmyslové aplikace.

Biomedicínské aplikace


Bojujeme s infekcí pomocí nanomateriálů

Chemická termodynamika


Termodynamický výzkum představuje především vývoj korelačních a predikčních modelů termodynamických veličin ve vodných roztocích v širokém rozmezí teplot a tlaků.

Didaktika chemie


Zabýváme se praktickými chemickými experimenty, tvorbou didaktických her a vizualizací vlastností chemických sloučenin.

Nanochemie


Tým se zabývá syntézou organických sloučenin se speciálními vlastnostmi a jejich funkcionalizacemi.

Oddělení biologie


Náš nejmladší tým se zabývá výukou biologie a přírodopisu a výzkumem v oblasti hydrobiologie. Proč studovat biologii v Liberci  
Zoologie, botanika, mikrobiologie

 

Přístroje, s kterými můžete u nás pracovat

 

Instituce, s kterými spolupracujeme

 

Naši studenti v laboratoři