Antibakteriální působení nanočástic, kladné a záporné efekty

Typ práce: 
Rok: