Ukázky studentských prací

 

Studium hodnotím kladně, protože mi dalo obecnější rozhled v oblasti nanomateriálů, v oboru chemie i fyziky během bakalářského studia a možnost následné specializace během navazujícího magisterského studia.

Tomáš Hubáček | Fyzikální ústav AV ČR

 

Oceněné studentské práce

Průběžné studentské práce

Cílová skupina: