Vybavení

Na KCH FP TUL máme k dispozici tyto přístroje:

Elipsometr TF-C-UVIS-SR

Štítky: tloušťka|tenké vrstvy|index lomu|elipsometr

FTIR spektrometr Nicolet IZ10

Štítky: textil|plasty|paliva|mikroskop|maziva|mapping|IR

Isoperibolický kalorimetr ISC 4300

Štítky: teplo|rozpouštění|kinetika|kalorimetr|entalpy|adsorpce

RTG fluorescenční spektrometr ElvaX II

Štítky: slitiny|RTG|prvky|plasty|kovy|fluorescence

Sorpční analyzátor Autosorb iQ-KR/MP

Štítky: povrch|póry|plocha|nano|krypton|dusík|adsorpce

UV-VIS spektrometr Cintra 202

Štítky: VIS|UV|textil|barevnost