Výzkum

Didaktika chemie

Zabýváme se praktickými chemickými experimenty, tvorbou didaktických her a vizualizací vlastností chemických sloučenin.

Chemická termodynamika

Termodynamický výzkum představuje především vývoj korelačních a predikčních modelů termodynamických veličin ve vodných roztocích v širokém rozmezí teplot a tlaků.

Bioinženýrství

Výzkumná témata zvlákňování nejrůznějších polymerů a tavenin. Příprava receptur zvláknovacích polymerních roztoků,

Organická chemie

Tým se zabývá syntézou organických sloučenin se speciálními vlastnostmi a jejich funkcionalizacemi.

Biomedicínské aplikace

Bojujeme s infekcí pomocí nanomateriálů
Zoologie, botanika, mikrobiologie

Oddělení biologie

Náš nejmladší tým se zabývá výukou biologie a přírodopisu a výzkumem v oblasti hydrobiologie. 

Analytické metody

Tým se zabývá vývojem analytických metod pro potřeby průmyslu. Jedná se zejména o infračervenou a Ramanovu mikroskopiii, spektrometrii ve viditelné a ultrafialové oblasti a termogravimetrii.

Na katedře existují tyto výzkumné skupiny:

 

Pracujeme se zajímavými přístroji, na kterých měří i naši studenti

Elipsometr TF-C-UVIS-SR

Štítky: tloušťka|tenké vrstvy|index lomu|elipsometr

FTIR spektrometr Nicolet IZ10

Štítky: textil|plasty|paliva|mikroskop|maziva|mapping|IR

Isoperibolický kalorimetr ISC 4300

Štítky: teplo|rozpouštění|kinetika|kalorimetr|entalpy|adsorpce

RTG fluorescenční spektrometr ElvaX II

Štítky: slitiny|RTG|prvky|plasty|kovy|fluorescence

Sorpční analyzátor Autosorb iQ-KR/MP

Štítky: povrch|póry|plocha|nano|krypton|dusík|adsorpce

UV-VIS spektrometr Cintra 202

Štítky: VIS|UV|textil|barevnost

Spolupracujeme s množstvím institucí